Proiecte in derulare

"Instruire pentru furnizarea de servicii moderne" - INFUSE:

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice(MMFPSPV) in parteneriat cu S.C PRO Solutions S.R.L, S.C.Insoft Development & Consulting S.R.L, S.C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., S.C Euro Best Team S.R.L. si S.C. Ernst & Young S.R.L, deruleaza Proiectul "Instruire pentru furnizarea de servicii moderne"- INFUSE, în cadrul „Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, pentru Axa 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii".

Durata de implementare a proiectului este de 1 an, incepand de la 1 Octombrie 2014

Obiectivele Proiectului sunt:

1. Cresterea nivelului de instruire a persoanelor ce apartin grupurilor vulnerabile prin intermediul cursurilor de calificare oferite in concordanta cu piata de munca din regiunile in care se implementeaza proiectul. Aproximativ 7.000 de persoane din intreaga tara ce fac parte din grupurile vulnerabile vor beneficia de cursuri de formare profesionala in domeniul babysitter, ingrijire batrani, ingrijire copii.

2. Cresterea nivelului de instruire si informare a profesionistilor din domeniul incluziunii sociale prin asigurarea accesului in timp real la informatii de profil furnizate de profesionisti in domeniu prin intermediul unor unelte moderne de invatare. Un numar de 5.000 specialisti in domeniul incluziunii sociale vor beneficia de cursuri de instruire pe teme specifice si transversale (de dezvoltare personala) prin intermediul unei platforme de formare continua. Aceasta metoda de invatare promoveaza si este orientata pe principiul invatarii centrate pe cursant, care se remarca prin avantajul de a oferi o instruire personalizata, armonios acordata nevoilor cursantilor, dar care permite utilizarea in mod flexibil a metodei active de predare, realizarea evaluarii de tip formativ si oferirea de feedback constructiv cu rol reglator al activitatii de invatare. Materialele didactice pe baza carora sunt construite cursurile pe teme specifice provin de la profesionisti, fiind digitizate si urmate in ritmul propriu de catre cursanti prin intermediul platformei. Cursurile transversale provin de la un furnizor recunoscut de pe piata.

3. Imbunatatirea accesului la informare a persoanelor ce apartin grupului tinta cu privire la aspecte ce tin de piata muncii, prin intermediul campaniilor de informare. Conditie de baza in cresterea gradului de ocupare este informarea prompta cu privire la piata muncii si oportunitatile oferite de aceasta, piata a muncii care este intr-o continua schimbare. Prin activitati care vizeaza atat dezvoltarea profesionala cat si dezvoltarea personala, va creste nivelul de calificare al acestor persoane, vor fi imbunatatite competentele, capacitatile si aptitudinile personale, iar ca rezultat, grupurile vulnerabile vor fi integrate pe piata muncii, unul dintre obiectivele axei prioritare 6 din cadrul POSDRU.

Proiecte incheiate

Asociatia Mereu pentru Europa deruleaza, incepand cu 1 noiembrie 2010, in parteneriat cu SC PRO Solutions SRL si Sc ACZ Consulting SRL, doua proiecte finantate din FSE POSDRU, care contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice AP5-POSDRU „Promovarea masurilor active de ocupare” si DMI 5.1„Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.


Proiectul REPAN - Reinsertie prin antreprenoriat se adreseaza unui grup tinta format din 200 persoane (in cautarea unui loc de munca sau someri) din judetele Dolj si Olt, atat din mediul urban cat si din rural, care vor beneficia de servicii integrate in vederea facilitarii reinsertiei pe piata muncii.
Proiectul ANSI – Antreprenoriat pentru someri se adreseaza unui grup tinta format din 200 persoane (in cautarea unui loc de munca sau someri) din judetele Gorj si Mehedinti, atat din mediul urban cat si din rural, care vor beneficia de servicii integrate in vederea facilitarii reinsertiei pe piata muncii.
Proiectele isi propun ca obiectiv general facilitarea integrarii pe piata muncii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, cu precadere someri tineri si someri de lunga durata, prin oferirea de servicii integrate, care sa conduca la cresterea capacitatii de ocupare prin inceperea unei activitati independente sau prin initierea unei afaceri.

Activitatile propuse in cadrul proiectului vor conduce la:
- motivarea grupului tinta pentru reinsertia pe piata muncii prin intermediul informarii si consilierii profesionale;
- cresterea respectului de sine, constientizarea somerilor tineri si somerilor de lunga durata din grupul tinta asupra pierderii pozitiei sociale, reducerea sentimentului de respingere, prin intermediul activitatilor de consiliere individuala;
- constientizarea dezvoltarii personale si crearea premizelor pentru invatarea pe tot parcursul vietii, in vederea adaptabilitatiii grupului tinta la cerintele pietei muncii, prin intermediul campaniilor de informare si constientizare;
- dobandirea de noi abilitati si competente in domeniul antreprenoriatului prin intermediul cursurilor de perfectionare autorizate;
- imbunatatirea capacitatii de ocupare a grupului tinta prin furnizarea de servicii de consultanta si asistenta care sa conduca la inceperea unei activitati independente sau la initierea unei afeceri, prin intermediul Centrelor locale pentru consultanta in afaceri;
- oferirea de servicii de pre-startup pentru realizarea unor planuri afeceri viabile, prin intermediul unor sesiuni de instruire si asigurarea de tutoriat;
- ocuparea (reintegrarea pe piata muncii prin inceperea unei activitati independente sau la initierea unei afeceri) a cel putin 6% din persoanele care au participat la programele integrate;
- dezvoltarea responsabilitatii civice si a implicarii sociale prin promovarea obiectivelor orizontale: dezvoltare durabila, imbatranire activa, inovatie si TIC;

Durata de implementare a proiectelor este de 2 ani.

Un rol important pentru succesul acestor proiecte il constitue implementarea in cadrul unui parteneriat eficient, partenerii activand in cadrul parteneriatului regional pentru ocupare si incluziune sociala si avand roluri cheie in dezvoltarea regiunii SV Oltenia.
Solicitantul este membru fondator si semnatar al Pactului Teritorial pentru Ocupare si Incluziune

Sociala Sud-Vest Oltenia, din aceasta postura preocupandu-se pentru elaborarea si implementarea de proiecte vizand combaterea somajului, dezvoltarea de masuri active pentru someri, incluziunea sociala, combaterea discriminarii, egalitatea de sanse. Mai mult, Solicitantul se numara printre organizatiile care asigura secretariatul tehnic al Pactului, prin oferirea de consultanta in implementarea proiectelor POSDRU, realizarea de studii regionale, actualizarea si monitorizarea PRAO Sud-Vest Oltenia.
Proiectele vin in intampinarea nevoilor identificate in PRAO SV Oltenia si propun actiuni specifice care sa conduca la atingerea prioritatilor regionale in domeniul ocuparii si incluziunii sociale.

Mai multe detalii pe www.mpe.ro .